Orientering Bidfunktion

Orientering Bidfunktion 2018-05-15T11:48:37+00:00

Orientering

– til henvisende tandlæger
vedr. bidfunktion

Klinikken modtager henvisninger tilbehandling af bidfunktionelle lidelser.

  • Kæbeledproblemer
  • Muskulære funktionsproblemer
  • Smerter
  • Okklusions- og artikulationsanomalier
  • Akutte tilstande

Vi benytter skinnebehandling,okklusionskorrektioner, samarbejde med fysioterapeut ogtekscan-analyser.